Impressum

Adres:
Schäfer Shop BV
Meander 601
6825 ME Arnhem

Tel.: 026 - 384 7 384

Fax: 026 - 364 8 847

E-mail: info@schaefer-shop.nl
Internet: www.schaefer-shop.nl


Bedrijfsleider: Andreas Reuter, Andreas Dietz

Redactie:

Handelsregister: 09054379 K.v.K. Arnhem

Btw-nummer: NL 006512732 B01

Juridische verwijzing:
Inhoud:
De inhoud van deze pagina’s werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Schäfer Shop BV aanvaardt nochtans geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onnauwkeurigheden in de ter beschikking gestelde informatie. Schäfer Shop BV sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, die direct of indirect uit het gebruik van deze website zou ontstaan, voor zover Schäfer Shop BV geen aantoonbaar opzettelijke fout of grove nalatigheid kan worden ten laste gelegd.
Links:
Voor zover Schäfer Shop BV via links direct of indirect verwijst naar andere internetpagina's, kan ze voor de inhoud van deze websites geen aansprakelijkheid opnemen.
Auteursrecht:
Alle teksten, afbeeldingen, grafieken en andere in deze website opgenomen bestanden vallen onder het auteursrecht en andere bepalingen ter bescherming van de geestelijke eigendom. Ze mogen worden gebruikt binnen het kader van de aangeboden toepassing, maar niet voor handelsdoeleinden of om verder door te geven worden gekopieerd of veranderd, noch op andere websites worden gebruikt. Via deze website wordt geen licentie gegeven voor het gebruik van de geestelijke eigendom van Schäfer Shop BV of derden.

Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merk- en warenmerken blijven onbeperkt onderworpen aan het betrokken merkenrecht, en de eigendomsrechten van de betrokken eigenaars. Alleen al op basis van het gewoon vermelden mag niet worden besloten, dat merktekens niet zouden beschermd zijn door rechten van derden.


Online platform (ODR-platform) voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor gebruikers

De Europese Commissie stelt een platform voor de online geschillenbeslechting (ODR) ter beschikking, dat u via https://ec.europa.eu/consumers/odr/vindt. Wij zijn niet verplicht en er niet toe bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechting-procedure voor een gebruikersgeschillen-commissie.


Stand: 31. 2018