Particuliere of zakelijke klant?

Alle prijzen excl. BTW.

Particuliere of zakelijke klant?

Alle prijzen excl. BTW.

Inloggen

Aanmelden

beveiligd
 • Status van bestelling bekijken
 • Eenvoudig favorieten markeren voor later
 • Gemakkelijk uw adressen beheren
 • Uw facturen in één overzicht
Service Hotline
026 - 384 7 384
ma - vr 8.30 - 17.00 uur
Winkelmandje 0

Er liggen geen artikelen in uw winkelmandje

Naar uw winkelmandje
Service Hotline
026 - 384 7 384
ma - vr 8.30 - 17.00 uur
Menu
terug
terug
terug

Privacyverklaring

Bedankt voor uw interesse in ons online aanbod op www.schaefer-shop.nl. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw recht op informatievoorziening. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw gegevens.

De bepalingen van deze gegevensbeschermingsverklaring zijn van toepassing op ons online aanbod. Indien u niet akkoord gaat met deze bepalingen, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of op een andere manier te gebruiken.

1. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van deze internetpresentatie volgens de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

SSI Schäfer Shop bv
Meander 651
6825 ME te Arnhem
Tel.: 026 – 384 7 384
Internet: https://www.schaefer-shop.nl

Onze functionaris gegevensbescherming: gegevensbescherming@schaefer-shop.nl.

Met deze privacyverklaring informeren wij u over de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna alleen nog 'gegevens').

2. Gegevensverwerking

Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze onderneming en onze dienstverlening, en willen dat u zich bij uw bezoek aan onze websites, ook wat de bescherming van uw persoonsgegevens betreft, veilig voelt.
Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Daarom is de naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de andere relevante wetgeving op het gebied van gegevensbescherming voor ons vanzelfsprekend. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen, die garanderen dat de voorschriften betreffende gegevensbescherming zowel door ons als door externe dienstverleners worden nageleefd. Doorgifte van gegevens naar derde landen zijn via contractuele regelingen conform de wetgeving geregeld, bijv. door middel van standaard EU-contracten.

Wat zijn persoonsgegevens en wat houdt de verwerking ervan in?
De term "persoonsgegevens" omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.

Onder "verwerking" dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.


De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij het bezoek van onze website verzamelen wij geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, zoals het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, etc. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd met het oog op een verdere verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van onze website en ons aanbod en kunnen niet in verband worden gebracht met uw persoon. Dit wordt omschreven in ons Cookiebeleid.

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens op basis waarvan u geïdentificeerd kan worden, indien u ons deze gegevens rechtstreeks bezorgt, o.m. door het plaatsen van een bestelling via onze webshop, door de registratie van een account voor onze webshop, het invullen van het contactformulier op onze website om inlichtingen te vragen of een klacht te versturen, het opvragen van een catalogus, de inschrijving op onze nieuwsbrief en wanneer u ons rechtstreeks contacteert per e-mail of indien u gebruik maakt van de Call-Back functie.

Voorts verzamelen wij incidenteel ook persoonsgegevens vanuit andere bronnen, zoals ondernemingen die de kredietwaardigheid beoordelen, een andere onderneming uit de Schäfer Shop Groep, etc.

De desbetreffende afzonderlijke gegevens, verwerkingsdoeleinden, rechtsgronden, ontvangers en verzendingen naar derde landen worden in het volgende overzicht vermeld:


2.1. Gegevensbeveiliging

Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, om uw door ons verwerkte gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verliezen, vernietiging of toegang door onbevoegde personen te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.
Onze medewerkers en evt. gegevensverwerkende derden worden door ons tot vertrouwelijkheid verplicht.


2.2. Logbestand

Wij registreren uw bezoek aan onze websites. Daarbij worden de volgende gegevens verwerkt: Naam van de bezochte website, datum en tijdstip van het bezoek, de verzonden gegevenshoeveelheid, het browsertype en de versie, het door u gebruikte besturingssysteem, de referrer-url (de eerder bezochte website), uw IP-adres en de aanvragende provider. Dit is nodig om de veiligheid van de website te garanderen. De gegevens verwerken wij voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen krachtens art. 6 lid 1 f) AVG. Het logbestand wordt na afloop van de doelbinding gewist, tenzij het voor de opheldering of als bewijs van concrete schendingen van het recht, die binnen de bewaringstermijn bekend zijn geworden, nodig is.


2.3. Hosting

In het kader van de hosting worden alle gegevens opgeslagen die met betrekking tot het gebruik van deze website worden verwerkt. Dit is nodig om het gebruik van de website mogelijk te maken. De gegevens verwerken wij voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen krachtens art. 6 lid 1 f) AVG. Voor de terbeschikkingstelling van onze onlinepresentatie doen we een beroep op diensten van webhostingaanbieders, aan wie wij de hierboven vermelde gegevens doorgeven.


2.4. Contactopname

Indien u met ons contact opneemt, worden uw gegevens (naam, contactgegevens, indien door u vermeld) en uw bericht uitsluitend voor de verwerking en behandeling van uw aanvraag verwerkt. Deze gegevens worden door ons op basis van art. 6 lid 1 b) AVG of art. 6 lid 1 f) AVG voor de afhandeling van uw aanvraag verwerkt.

Indien u via e-mail of een contactformulier voor sollicitatiedoeleinden met ons contact opneemt, worden de door u op vrijwillige basis aan ons doorgegeven persoonsgegevens automatisch met het oog op verdere verwerking opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.


2.5. Nieuwsbrief

Om u regelmatig te informeren over ons bedrijf en onze aanbiedingen, bieden wij u de verzending van een nieuwsbrief aan. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, verwerken wij de gegevens die u invoert (e-mailadres en andere vrijwillige informatie). Om u regelmatig te informeren over ons bedrijf en onze aanbiedingen, bieden wij u de verzending van een nieuwsbrief aan. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, verwerken wij de gegevens die u invoert (e-mailadres en andere vrijwillige informatie).
Het verzenden van de nieuwsbrief door middel van registratie is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 paragraaf 1 a) AVG.
De inschrijving voor de nieuwsbrief vindt plaats volgens de zogenaamde double-opt-in procedure. Om misbruik te voorkomen, sturen wij u na uw registratie een e-mail waarin wij u vragen uw registratie te bevestigen. Om het registratieproces volgens de wettelijke voorschriften te kunnen bewijzen, zal uw registratie worden geregistreerd. Dit betreft de opslag van de registratie- en bevestigingstijd, alsmede uw IP-adres. Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een dienstverlener aan wie wij de bovengenoemde gegevens doorgeven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze e-maildienst met werking voor de toekomst; u vindt een link om u uit te schrijven in elk van onze nieuwsbrieven.
U kunt ook te allen tijde bezwaar maken door een bericht te sturen naar gegevensbescherming@schaefer-shop.nl.


2.5.1 Individuele productaanbevelingen per e-mail

Als bestaande klant zult u regelmatig individuele productaanbevelingen van ons per e-mail ontvangen, ongeacht of u zich op een nieuwsbrief hebt geabonneerd. Wij zullen het e-mailadres gebruiken dat u tijdens het aankoopproces hebt opgegeven.
Om u over passende producten en diensten te informeren, gebruiken wij uw bestelgegevens of koppelen deze aan uw klantenaccount, op voorwaarde dat u zich vooraf voor een klantenaccount bij Schäfer Shop hebt geregistreerd.
Wij handelen hier op basis van Art. 6 paragraaf 1 f).
Als u niet langer individuele productaanbevelingen van ons wenst te ontvangen, kunt u deze dienst te allen tijde in ons portaal "Mijn Shop" deactiveren. U vindt ook een link om u uit te schrijven aan het einde van elke e-mail met productaanbevelingen. U kunt zich ook op elk moment uitschrijven door een bericht te sturen naar gegevensbescherming@schaefer-shop.nl.


2.6 Reclame

Wij gebruiken uw contactgegevens bovendien voor reclamedoeleinden, om u over productinnovaties van ons bedrijf en verbonden ondernemingen te informeren. Rechtsgrond is art. 6, lid 1, f AVG. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van deze gegevens voor reclamedoeleinden door een bericht te sturen naar gegevensbescherming@schaefer-shop.nl.


2.7. Klantenaccount

Als u een klantenaccount opent, gaat u ermee akkoord, dat uw identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres) evenals uw gebruiksgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) worden opgeslagen. Daardoor kunnen wij u als klant identificeren. In dit gedeelte bieden wij u verschillende diensten aan die u vrijwillig kunt gebruiken, zoals het beheer van uw adressen, het beheer van uw bankgegevens, enz. Als u uw accountgegevens in dit gebied opslaat, worden deze versleuteld opgeslagen op onze server. Met uw persoonlijke account heeft u toegang tot de ongecodeerde gegevens.
U heeft de mogelijkheid om uw bestellingen te beheren. Tegelijkertijd bieden wij u onze service voor het volgen van kleine pakketjes via uw klantenaccount in het gedeelte "Bestellingen en Tracking". Door middel van een aanklikbare link op het getoonde verzendnummer wordt u doorgestuurd naar onze in opdracht van onze verzendserviceprovider waar u de status van uw zending kunt volgen.
U kunt uw toestemming altijd herroepen door een e-mail te sturen naar gegevensbescherming@schaefer-shop.nl.
Uw gegevens worden op basis van uw toestemming krachtens art. 6 lid 1 a) AVG verwerkt.


2.7.1 Ondersteuning / Sessie overnemen

Wij bieden u de " sessie overnemen" aan als gratis service in onze Webshop. U kunt enkel gebruik maken van deze service binnen het kader van een telefoongesprek met ons ondersteunend personeel. Indien u gebruik wil maken van deze service "sessie overnemen", gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat onze supportmedewerkers inloggen in uw online klantenaccount om bijvoorbeeld uw winkelmandje of adressen te wijzigen of orders uit te voeren. Gebaseerd op uw toestemming op grond van art. 6 lid 1a) AVG, mogen onze medewerkers alle inhoud, met inbegrip van persoonlijke gegevens, bekijken en bewerken. De supportmedewerker is echter niet in staat om toegang te krijgen tot uw computer. Nadat u op de knop "supportcode creëren" hebt geklikt, krijgt u van ons systeem een 5-cijferige ondersteuningscode, die willekeurig wordt gegenereerd en 15 minuten geldig is. Deze code is slechts eenmaal geldig. Als de code niet wordt gebruikt voor ondersteuning gedurende deze tijd, zal ze automatisch verlopen en u zult een nieuwe code moeten aanvragen. Geef onze supportmedewerkers deze cijfercode. Hij zal de supportcode invoeren in uw klantenzone om toegang te krijgen tot de sessie. Pas na het herladen van uw pagina kunt u de wijzigingen, die onze supportmedewerker op uw vraag heeft aangebracht, zien. Als u de hulp nodig van onze supportmedewerker niet meer nodig heeft, zal hij of zij uitloggen, daarna is hij niet meer in staat om opnieuw in te loggen zonder nieuwe supportcode. Om veiligheidsredenen slaan we voor elke ondersteuning de gebruikte supportcode op, de aanmaakdatum en het e-mailadres van onze supportmedewerker.


2.8. Overig gebruik van het e-mailadres

Wij gebruiken krachtens art. 6 lid 1 b) en 1 f) AVG uw e-mailadres voor de volgende doeleinden: verzending van documenten in het kader van de afhandeling van de aankoop (bijv. offertes, bestelbevestiging, opdrachtbevestiging, facturen, betalingsherinneringen), e-mailmarketing aan bestaande klanten, feedbackaanvragen over bestellingen, online-enquêtes (op vrijwillige basis) over zakelijke relaties.


2.8.1 Enquêtes bij klanten

Om onze producten en diensten ten behoeve van onze klanten te optimaliseren, voeren wij op vrijwillige basis klanttevredenheidsonderzoeken uit bij bestaande klanten. Dit kan telefonisch, per post of online. De rechtsgrondslagen zijn artikel 6 (1) (f) Algemene Verordening Gegevensbescherming. In principe voeren wij anoniem of pseudoniem enquêtes uit. In het onderzoek geven we aan welke gegevensverwerking wordt gebruikt. Op basis van ons legitiem belang en een belangenafweging overeenkomstig artikel 6 (1) (f) Algemene Verordening Gegevensbescherming, publiceren wij opmerkingen over beoordelingen anoniem. Indien u niet wenst deel te nemen aan een klantenonderzoek, kunt u uw herroeping vooraf naargegevensbescherming@schaefer-shop.nl sturen.

2.9. Afhandeling van de aankoop

Wij verwerken uw bestelgegevens voor de afhandeling van de koopovereenkomst. De gegevensverwerking gebeurt krachtens art. 6 lid 1 b) AVG.
Wij geven uw adresgegevens door aan de onderneming die de levering uitvoert. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, geven wij ook uw e-mailadres of uw telefoonnummer door aan de onderneming die de levering uitvoert om een leveringstermijn af te spreken (bericht van verzending).
Wij geven uw transactiegegevens (naam, datum van de bestelling, betaalwijze, datum van verzending en/of ontvangst, bedrag en betalingsontvanger, evt. bankgegevens of kredietkaartgegevens) door aan de betalingsdienstaanbieder die voor de afhandeling van de betaling verantwoordelijk is.
Wij verwerken uw bestelgegevens voor de afhandeling van de koopovereenkomst. De gegevensverwerking gebeurt krachtens art. 6 lid 1 b) AVG.
Wij geven uw adresgegevens door aan de onderneming die de levering uitvoert. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, geven wij ook uw e-mailadres of uw telefoonnummer door aan de onderneming die de levering uitvoert om een leveringstermijn af te spreken (bericht van verzending).
Wij geven uw transactiegegevens (naam, datum van de bestelling, betaalwijze, datum van verzending en/of ontvangst, bedrag en betalingsontvanger, evt. bankgegevens of kredietkaartgegevens) door aan de betalingsdienstaanbieder die voor de afhandeling van de betaling verantwoordelijk is.2.10. Kredietwaardigheidscontrole

Wij geven uw gegevens (naam, adres) door aan een bureau dat informatie over de kredietwaardigheid verstrekt, waar deze gegevens met hun eigen databank worden vergeleken, om uw kredietwaardigheid te controleren. Het bureau dat informatie over de kredietwaardigheid verstrekt geeft vervolgens de desbetreffende informatie over uw kredietwaardigheid aan ons door. Wij werken hiervoor met de volgende bureaus samen:

A – Creditreform e V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss
B – Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg
C – Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden Link naar https://finance.arvato.com/icdinfoblatt Rechtsgrond van deze doorgiften is artikel 6 lid 1 letter b en artikel 6 lid 1 letter f van de AVG. Doorgiften op basis van deze bepalingen mogen uitsluitend plaatsvinden, indien dit voor de behartiging van de wettelijke belangen van onze onderneming of derden noodzakelijk is en de belangen van de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokken personen die de bescherming van persoonsgegevens vereisen niet zwaarder wegen.
In alle andere gevallen worden uw gegevens uitsluitend op basis van uw toestemming krachtens art. 6 lid 1 a) AVG verwerkt.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, o.m. in het geval van volgende doeleinden:

 • De uitoefening van fundamentele rechten, o.m. het instellen van een rechtsvordering, zowel door ons als door een derde;
 • Het verstrekken actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden, al dan niet op basis van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen;
 • Persoonlijk advies onder meer door het versturen van nieuwsbrieven, door het opstellen van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen waarbij wij op basis van uw surfgedrag onze aanbiedingen personaliseren;
 • Het vermijden van frauduleus gebruik van onze website en -shop;

Verder geeft u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ons uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor volgende doeleinden:


 • Het opnemen van contact teneinde uw vraag of opmerking te beantwoorden, zowel via e-mail als telefonisch (Call-Back functie);
 • Het verstrekken actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden, al dan niet op basis van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, in het bijzonder aan nieuwe klanten en klanten die meer dan 36 maanden geen bestelling geplaatst hebben;
 • Na de persoonsgegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website;
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens voor de weergave van de door u gegeven beoordeling van onze producten en/of diensten, door middel van de webapplicatie Trustpilot.


2.11. Analyse en marketing van de website

Om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies. Dit zijn korte datapakketten die op uw eindapparaat zijn opgeslagen en worden uitgewisseld met andere aanbieders. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden onmiddellijk na het sluiten van uw browser verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere Cookies blijven op uw eindapparaat en zorgen ervoor dat uw browser de volgende keer dat u deze gebruikt, kan worden herkend (permanente cookies). U kunt alle cookies die op uw eindapparaat zijn opgeslagen verwijderen en uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen.
In dit geval kan het zijn dat u bij elk bezoek aan onze website een aantal instellingen moet wijzigen en dat sommige functies niet naar behoren werken.
Om onze bezoekers transparantie te bieden, hebben we een banner op onze website geplaatst, om onze gebruikers te informeren over het gebruik van cookies.
De op deze manier verkregen gegevens worden door ons verwerkt voor de optimale marketing van ons online aanbod volgens Art.6 lid 1 f) AVG.

Wij gebruiken cookies in samenhang met de volgende functionaliteiten:


2.11.1. Google Analytics

De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Wij gebruiken de opgeslagen informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de internetactiviteiten voor de exploitant van de website samen te stellen en om verdere aan het gebruik van de website gerelateerde diensten te leveren. De op die manier verkregen gegevens verwerken wije op basis van het primaire belang van de optimale vermarkting van ons online-aanbod krachtens art. 6 lid 1 f) AVG. Google zal uw IP-adres in geen geval aan andere gegevens van Google koppelen.
Wij wijzen erop, dat deze website Google Analytics met de uitbreiding 'anonymizeIp()' gebruikt. Daardoor worden IP-adressen vóór verzending naar een server in de VS ingekort. De opgeslagen gegevens kunnen hierdoor in principe niet rechtstreeks naar een persoon worden herleid. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server in de VS verzonden en daar ingekort weergegeven.
U kunt altijd bewaar maken tegen de gegevensverzameling met uitwerking voor de toekomst, door de deactiverings-add-on voor browsers van Google Analytics op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te gebruiken.
Neem ook de instructies betreffende het gebruik van gegevens door Google in het Google-partnernetwerk in acht:
http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/
http://www.google.be/privacy_ads.html
Google is gecertificeerd onder: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl


2.11.2. DoubleClick

Deze website maakt gebruik van pixels of transparante GIF-bestanden ter ondersteuning van online reclame. Deze GIF-bestanden worden aangemaakt door DoubleClick Inc, een dochteronderneming van Google. Met deze bestanden kan DoubleClick een unieke cookie herkennen op uw webbrowser die we kunnen gebruiken om te evalueren welke advertenties klanten gebruiken om toegang te krijgen tot onze websites. Deze cookie wordt gearchiveerd door ons of door een andere adverteerder die aan ons is gekoppeld. De met deze cookies of Spotlight technologie verzamelde en gedeelde informatie is anoniem en niet-persoonlijk identificeerbaar. Ze bevatten geen naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Opt-out optie: meer informatie over DoubleClick en hoe het werkt of hoe u deze technologieën kunt deactiveren, vindt u in het Privacy Center van Google via de link https://www.google.com/policies/privacy/ads.
Daar hebt u onder andere de mogelijkheid om de DoubleClick cookie te deactiveren.


2.11.3. Google Adwords

Wij gebruiken Google AdWords, een reclamedienst van Google Inc. ('Google'), en in het kader van Google AdWords het zogenoede Conversion Tracking (het meten van acties die plaatsvinden op een website). Google AdWords gebruikt 'cookies' die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Het cookie voor Conversion-Tracking wordt alleen in uw browser geplaatst, als u op een door Google getoonde advertentie klikt, waarbij de adverteerder voor Conversion-Tracking heeft gekozen. Deze cookies lopen na 30 dagen af en bevatten geen informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en het cookie nog niet is afgelopen, kunnen Google en wij zien, dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd. Iedere adverteerder ontvangt een ander cookie. Hierdoor kunnen cookies niet via de websites van adverteerders worden getraceerd.

Opt-out-mogelijkheid: Als u cookies voor Conversion-Tracking met betrekking tot Google Adwords volledig wilt deactiveren, kunt u uw browser zo instellen dat cookies van het domein 'googleadservices.com' worden geblokkeerd. Om mobiele Conversion-Tracking te deactiveren, moet u alle cookies deactiveren, zolang er geen cookie-instellingen per domein in de mobiele browsers voor iOS en Android worden aangeboden. Meer informatie vindt u bij Google op http://www.google.be/intl/nl/policies/privacy/.


2.11.4. Adobe Analytics

Deze website gebruikt Adobe Analytics, een webanalysedienst van Adobe. Adobe Analytics gebruikt cookies en trackingpixels, die door uw computer opgeroepen of daar opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De zo verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt naar servers van Adobe Analytics in de EU verzonden en daar opgeslagen. Adobe Analytics zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om voor ons rapporten over uw activiteiten op onze website samen te stellen. Opt-out-mogelijkheid: Adobe Analytics biedt de bezoekers van onze shop ook zonder de algemene deactivering van cookies de mogelijkheid, het gebruik van sessie-informatie uit te schakelen. Daarvoor moet bij de Adobe Analytics-domeinen 2o7.net en omtrdc.net een opt-out worden voorzien. Klik hier https://secmetrics.schaefer-shop.nl/optout.html?locale=en_US, om de verwerking van uw gegevens door Adobe Analytics te weigeren (opt-out). Meer informatie over gegevensbescherming bij Adobe Analytics evenals de privacyverklaring voor Adobe Analytics vindt u in het Adobe Privacy Center op: https://www.adobe.com/nl/privacy.html


2.11.5. Retargeting

Wij maken gebruik van zogenaamde retargeting technologieën om ons internetaanbod voor u nog doelgerichter te kunnen presenteren. Bij retargeting werken wij samen met partners om bezoekers van onze website die geïnteresseerd zijn in onze online shop en producten, onze advertenties te tonen op de websites van deze partners. De basis voor het plaatsen van deze advertentie door onze partners zijn anonieme analyses van eerdere bezoeken aan onze online shop en het creëren van cookies van derden die in uw systeem worden opgeslagen (voor functionaliteit van cookies, zie de bovenstaande uitleg) van onze website. Deze vorm van reclame is volledig anoniem. De verzamelde gegevens van uw bezoeken zijn niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. Het is onze partners bekend dat u onze online shop heeft bezocht, zonder dat zij weten wie u bent. Opt-out optie: deze website maakt gebruik van de retargeting technologieën van Google Inc. Natuurlijk kunt u uw browser zo instellen, dat hij onze cookies in de toekomst niet meer archiveert of dat reeds gearchiveerde cookies worden verwijderd. Meer informatie over privacy en het uitschakelen van retargeting-cookies wordt verstrekt door de providers: Het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren, de plug-in downloaden: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl
Persoonlijke advertenties in Google-account uitschakelen: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl
Meer informatie over Google Remarketing en het bijbehorende pPrivacybeleid: http://www.google.com/privacy/ads/


2.11.6. Bing Advertenties

We gebruiken Bing Ads, een reclamedienst van Microsoft Corporation ("Microsoft"), en de zogenaamde Conversion-Tracking. Bing Ads maakt gebruik van cookies, die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De cookie voor conversie-tracking wordt alleen opgeslagen in uw browser wanneer u op een advertentie klikt die via Microsoft Bing Ads wordt getoond en die de adverteerder heeft gekozen voor conversie tracking. Deze cookies lopen na 30 dagen af en bevatten geen informatie die u persoonlijk identificeert. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en dat u werd doorverwezen naar deze pagina. Elke adverteerder ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden gevolgd via de websites van adverteerders.
Opt-out optie: als u niet wil dat informatie over uw gebruikersgedrag gebruikt wordt door Microsoft zoals hierboven beschreven, kunt u instellen van deze cookies deactiveren - bijv. via de browserinstelling die het instellen van cookies over het algemeen deactiveert. Daarnaast kunt u het verzamelen van de gegevens die worden verstrekt door de cookie en de gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en door Microsoft verhinderen door via volgende link https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=nl-NL uw bezwaar toe te lichten.
Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft en Bing Ads gebruikte cookies vindt u op de website van Microsoft https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement


2.11.7. Mouseflow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een webanalyse-instrument van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken. De gegevensverwerking heeft tot doel deze website en zijn bezoekers te analyseren. De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onder een pseudoniem gebruikersprofielen aan te maken. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De webanalysetool Mouseflow registreert willekeurig geselecteerde individuele bezoeken (alleen met anonieme IP-adressen). Hierdoor ontstaat een protocol van muisbewegingen en -klikken met de bedoeling om individuele websitebezoeken willekeurig af te spelen en mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden. De gegevens die met Mouseflow worden verzameld zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en zullen niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van het AVG vanuit een legitiem belang bij directe communicatie met de klant en bij het op de behoeften afgestemde ontwerp van de website. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Om dit te doen, kunt u een opname op alle websites die Mouseflow wereldwijd gebruiken voor uw huidige browser deactiveren via de volgende link: https://mouseflow.com/opt-out/


2.12. Gebruik van de Recommendation Engine

Een recommendation engine is een geautomatiseerd aanbevelingssysteem dat online- en offlinegegevens gebruikt om stam- en transactiegegevens te bepalen, teneinde klanten en prospects de best mogelijke aanbeveling van producten te geven. Algoritmen worden geanalyseerd en personalisatieregels worden gegenereerd, die worden opgeslagen in databases of als bestanden. De online- en offlinegegevens worden pseudoniem doorgegeven.


2.13. Integratie van externe content

We gebruiken externe dynamische content om de presentatie en het aanbod van onze website te optimaliseren. Wanneer u de website bezoekt, genereert een API automatisch een verzoek aan de server van de respectieve contentaanbieder, waarbij specifieke loggegevens (bijv. het IP-adres van de gebruiker) worden meegedeeld. De dynamische inhoud wordt vervolgens doorgestuurd naar onze website en daar getoond. We gebruiken externe inhoud samen met de volgende functionaliteiten.


2.14. Google Maps

Wij gebruiken een functie van de kaartservice "Google Maps" van Google, om u te voorzien van een interactieve adresinvulling. Zodra u adresgegevens ingeeft, worden met behulp van Address Data Prediction-functie van Google adresgegevens-voorstellen gegeven in de vorm van een keuzelijst. Wanneer u een locatie uit de lijst selecteert, wordt de informatie over deze locatie, inclusief uw IP-adres en uw locatie, terug gestuurd naar het programma. Deze gegevens worden doorgegeven aan Google in de VS en daar opgeslagen. Deze verwerking gebeurt overwegend op basis van een gerechtvaardigde interesse in een optimale marketing van ons aanbod volgens art. 6 lida. 1 f) AVG.
Google is gecertificeerd onder: https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op: https://policies.google.com/privacy?&&hl=nl#10;hl=nl&gl=nl


2.15. Google-lettertypen

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken, gebruiken we externe lettertypes van Google-fonts. Deze worden gebruikt bij het bezoeken van de site door servers van Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google slaat geen cookies op in uw browser. Echter, volgens onze informatie, wordt het IP-adres van het eindapparaat van de gebruiker naar Google verzonden en opgeslagen. Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van ons hoger legitiem belang bij een optimale marketing van ons aanbod volgens art. 6 lid 1 f) AVG.
Google is gecertificeerd onder: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000000001L5AAI&status=Actief
Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op: https://policies.google.com/privacy


2.16. Social Media

Onze website gebruikt knoppen voor de sociale netwerken:

• facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS
• LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland

De knoppen zijn voorzien van het logo van het desbetreffende sociale netwerk. Het gaat hierbij echter niet om de gebruikelijke social plugins, maar om knoppen met links. De knoppen moeten met een muisklik afzonderlijk worden geactiveerd (aangeklikt). Pas wanneer u de knoppen aanklikt en zo uw toestemming voor de communicatie met de servers van de sociale netwerken geeft, worden de knoppen actief en wordt de verbinding tot stand gebracht. U bevindt zich niet meer op de pagina van SSI Schäfer Shop NV.

Door de activering van de knop krijgen de sociale netwerken dan o.a. ook de informatie dat en wanneer u de overeenkomstige pagina van onze website hebt opgeroepen, evenals bijv. uw IP-adres, informatie over de gebruikte browser en de taalinstellingen.

Bij activering van de knop hebben wij geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen. Wij zijn voor deze gegevensverwerking niet verantwoordelijk en wat dat betreft ook niet verantwoordelijk zoals bedoeld in de AVG.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens evenals van uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer vindt u in de informatie:

• facebook: http://www.facebook.com/about/privacy
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


2.17. Links naar pagina's van de fabrikant

Wij stellen links naar productfabrikanten ter beschikking. Alleen wanneer u op de link klikt, wordt een verbinding tot stand gebracht. U bent dan niet meer op de pagina van SSI Schäfer Shop NV.
Bij het activeren van de link hebben wij geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsactiviteiten van de fabrikant en zijn niet verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking en evenmin verantwoordelijk in de zin van de AVG.


Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring
Indien wij voornemens zijn een verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren voor een doel dat niet in de privacyverklaring voorzien is, zullen wij u op het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze verwerking te weigeren.


Mededeling van uw persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden enkel aan derden meegedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben verkregen of dergelijke mededeling noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

De persoonsgegevens die via cookies verzameld worden, gebruiken wij uitsluitend met het oogmerk om uw gebruik van de website te vereenvoudigen, ons toe te laten het aanbod op onze webshop aan uw voorkeuren/surfgedrag aan te passen of om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen. Dit laat ons toe om het verkeer op onze website te analyseren en om de website te verbeteren. De cookies die worden gebruikt door onze website worden omschreven in ons Cookiebeleid.

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens incidenteel meegedeeld worden aan een onderneming gevestigd in een land dat geen lidstaat van de Europese Unie is. Dergelijke mededeling zal enkel gebeuren indien er een zgn. adequaatheidsbesluit geldt voor het desbetreffende land.

Om uw gebruikservaring van onze website en de levering van onze producten mogelijk te maken, delen wij uw persoonsgegevens mee aan de volgende partners:


bPost, DPD, Vincent Logistics bPost, DPD, Vincent Logistics, … leveren de door u bestelde producten op de door u aangegeven locatie
Mercateo Onze website – en shop wordt ter beschikking gesteld via het digitale e-procurementplatform Mercateo
PayPal PayPal is een online betaalsysteem dat u toelaat de door u bestelde goederen te betalen
iDeal iDeal is een online betaalsysteem dat u toelaat de door u bestelde goederen te betalen
Visa/MasterCard Betaalsysteem dat u toelaat de door u bestelde goederen door middel van kredietkaarten te betalen
Trustpilot Trustpilot is een applicatie die geïntegreerd werd in onze website- en shop waarin u door middel van een profiel onze dienstverlening en/of producten kunt beoordelen
Google Analytics Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van onze website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Op deze manier krijgen wij een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.
Leadfeeder Leadfeeder toont op basis van de gegevens (cookies) via Google Analytics welke bedrijven onze website bezoeken, hoe zij ons hebben gevonden en waar ze in geïnteresseerd zijn. Dit stelt ons in staat publicitaire communicatie en markering gericht te verspreiden.
Trade Tracker Via TradeTracker voeren wij online publiciteit, in het bijzonder affiliatemarketing
Graydon, Toptell In het kader van commerciële communicaties, kopen wij geregeld contactgegevens van prospecten van bepaalde partners die de toestemming van de betrokkenen verkregen heeft om deze gegevens te verkopen. Het mogelijk dat wij uw gegevens aan deze partners meedelen in het kader van de ontdubbeling van deze gegevens

2.18. Productbeoordelingen

Ten behoeve van de leveranciers- en productevaluaties door onze klanten en voor ons eigen kwaliteitsmanagement hebben wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen met het oog op een optimale marketing van ons productaanbod een evaluatiesoftware op onze website geïntegreerd. Met deze evaluatiesoftware kunt u vrijwillig een anonieme evaluatie van uw ervaring met ons en onze producten indienen. Voor deze functie moet u ingelogd zijn op uw klantenaccount. Dit zal ons in staat stellen om later contact met u op te nemen over uw evaluatie. Op deze manier kunnen wij bijvoorbeeld individueel reageren op uw opmerkingen, uw vragen beantwoorden of andere hulp bieden. Op de productpagina ziet u dat u dit product nu kunt beoordelen. Door op de link te klikken komt u op het ratingplatform.
U kunt uw productreviews op elk moment verwijderen.


3. Duur van de gegevensopslag

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doel van de verwerking te verwezenlijken en/of om onze contractuele verbintenissen na te komen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot maximaal 10 jaar nadat u niet langer klant bij ons bent, onze contractuele relatie beëindigd werd, u een laatste maal een bestelling op onze webshop plaatste, u overging tot het wissen van uw account van de webshop.

De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden om te reageren op de vraag/opmerking ingediend via een invulformulier op onze website of na ontvangst van een e-mail, worden maximaal 10 jaar na het versturen van het bericht bewaard.

Deze termijnen gelden onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen die voorzien in een kortere dan wel langere duur.

4. Uw rechten als betrokkene

Wij komen graag aan uw wensen tegemoet. Legitimeer uzelf voldoende en formuleer uw wensen zo concreet mogelijk.


4.1. Recht op informatie

U beschikt over het recht te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of de wissing van uw persoonsgegevens.

Dergelijke wissing van persoonsgegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.


Beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens enkel nog opslaan.


Overdraagbaarheid van persoonsgegevens
U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van en/of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.


Geautomatiseerde besluitvorming
U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst.


4.2. Rectificatie, wissen, beperking van de verwerking (blokkering), bezwaar

Als u niet langer akkoord gaat met de opslag van uw persoonsgegevens of als deze onjuist zijn geworden, zullen wij na een overeenkomstige instructie uw gegevens wissen of blokkeren of de noodzakelijke correcties aanbrengen (voor zover dit volgens het geldige recht mogelijk is). Hetzelfde geldt als wij uw gegevens in de toekomst nog maar beperkt mogen verwerken. De toestemming die u aan ons verleend heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van uw identiteitskaart aan ons te richten.

Dergelijke intrekking van uw toestemming is niet mogelijk voor de verwerkingen die gebeuren op basis van een overeenkomst of de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. De intrekking heeft dan ook geen invloed op deze verwerkingen.

De intrekking van uw toestemming doet bovendien geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.


4.3. Overdraagbaarheid van gegevens

Op verzoek stellen wij uw gegevens in een gebruikelijk, gestructureerd en machineleesbaar formaat aan u ter beschikking, zodat u de gegevens op verzoek aan een andere verantwoordelijke kunt doorgeven.


4.4. Recht om een klacht in te dienen

Als u gerechtvaardigde aanwijzingen hebt dat de verwerking van uw gegevens niet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming voldoet, of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op een andere manier geschonden werden, kunt u bij de toezichthoudende autoriteit (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) een klacht indienen.

5. Herroepingsrecht bij toestemmingen met uitwerking voor de toekomst

U kunt eerder gegeven toestemmingen met uitwerking voor de toekomst altijd herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking tot op het tijdstip van de herroeping blijft hierdoor onaangetast.

6. Beperkingen

Voor gegevens waarbij wij niet in staat zijn de betrokken persoon te identificeren, bijv. als die voor analysedoeleinden werden geanonimiseerd, zijn bovenstaande rechten niet van toepassing. Informatie, wissen, blokkeren, corrigeren of verzending naar een andere onderneming zijn met betrekking tot deze gegevens evt. mogelijk, als u ons bijkomende informatie die een identificatie mogelijk maakt ter beschikking stelt.

7. Uitoefening van uw rechten als betrokkene

Wend u bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, inlichtingen, rectificatie, blokkering, bezwaar of het wissen van gegevens of het verzoek tot verzending van de gegevens naar een andere onderneming tot gegevensbescherming@schaefer-shop.nl.

8. Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, onze maatregelen betreffende gegevensbescherming te wijzigen, indien dit wegens de technische ontwikkeling of op grond van gewijzigde wetgeving of rechtspraak noodzakelijk wordt. In deze gevallen zullen we ook onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Neem daarom de actuele versie van onze privacyverklaring in acht.

9. Contact

Indien u vragen hebt over de privacyverklaring, kan u contact met ons opnemen

SSI Schäfer Shop bv
Meander 651
6825 ME te Arnhem
gegevensbescherming@schaefer-shop.nl
www.schaefer-shop.nl

Bel ons gewoon op!

026 - 384 7 384

Contactformulier

ma - vr 8.30 - 17.00 uur

Live chat

Chat nu met ons support team.

Ontvang exclusieve nieuwsbriefvoordelen en eenmalig € 10,- korting

Selecteer:

Nieuwe klant?